Tonsil Terror
恐怖到「尖叫」嘅遊戲

雖然《Tonsil Terror》本質上係隻恐怖遊戲,但雷隊長覺得似搞笑遊戲多啲!遊戲以第一人稱角度進行,不過視角只限於角色個口腔,因為角色要擘大口尖叫先睇得清楚條路。由於尖叫會引晒啲鬼過嚟,所以你唔可以長期擘大口。想操作角色尖叫可以撳Space,但真人透過外置咪尖叫都一樣得。呢隻遊戲一定要開大個喇叭玩先有意思,遊戲嘅官網有得下載。

推薦內容