Super Animal Royale
森林動物大逃殺

生存遊戲一直不缺,其中《Super Animal Royale》就係可愛版食雞!遊戲裡面每一隻動物都非常可愛,不過佢哋為咗生存都要不擇手段,互相廝殺!遊戲最多可以64個人同場參與,動物種類、地圖及裝備等都會不斷更新,暫時只有Steam有得玩!

推薦內容