Otokomizu~漢水~
用自己嘅汗水幫手滅火

唔好見到《Otokomizu~漢水~》中嘅主角著咁少衫就當佢係變態佬,查實佢相當偉大,擔演著江戶時代嘅消防員,佢正利用緊自己身體嘅汗水為居民救火!玩家可透過切換佢嘅姿勢改變灑水方向,如果你拿捏得好,重可以令佢變到好似噴射飛船咁!遊戲預下年3月發售,暫時只知會喺Steam上架。

推薦內容